Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Administrativ organisering

Printer-ikon  Utskriftsvennlig versjon

Vegårshei kommune har siden 2003 vært organisert i en to-nivå modell. Organisasjonen er administrativt ledet av kommunedirektør Ole Petter Skjævestad. Fra 01.01.21 ble det gjennomført en større omorganisering og 6 enheter ble redusert til 3.

Fra 01.01.2022 ser organisasjonen slik ut:

Enhetene:

  • Oppvekst (inkl. Vegårshei skule og SFO, Vegårshei barnehage, barnehage og skolerådgivning og myndighet.)
  • Samfunn og infrastruktur (Tidligere Teknisk drift og infrastruktur, og samfunnsdelen av tidligere Rådmannens stab)
  • Helse og mestring (Tidligere Helse og omsorg, NAV og oppfølging)

Økonomi og organisasjonsutvikling ligger direkte under kommunedirektøren (Tidligere organisert i Rådmannens stab)

Før 01.01.21

Fra 01.01.2018 ble enhetene Vegårshei bo- og omsorgssenter og Åpen omsorg og Helse slått sammen til enheten Helse og omsorg. Enheten IKT - samarbeidet DDØ ble lagt ned da IKT tjenestene gikk inn det interkommunale selskapet IKT Agder IKS.

Organisasjonskart 2018

orgkart 2018.pdf 182,34 kB

Visjon og Verdier:

Kommunestyret har gjennom kommuneplanarbeidet fastsatt visjon og kjerneverdier for Vegårshei kommune. Disse skal legges til grunn for den enkelte enhets - og medarbeideres - arbeid og virksomhet for kommunen.

Lov og forskrifter:

Kommunens virksomhet er regulert gjennom omfattende lovverk og tilhørende forskrifter. I kommunens daglige drift, saksbehandling og virksomhet skal disse legges til grunn.

Jmf. forvaltningsloven er det klageadgang på alle enkeltvedtak. Se mer om kommunens Klagenemnd.