Arkivplan.no

Administrativ organisering

  Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Vegårshei kommune har siden 2003 vært organisert i en to-nivå modell. Organisasjonen er administrativt ledet av rådmann Ole Petter Skjævestad, i samarbeid med kommunalsjefen Anne-Grete Glemming.

Rådmannsteamet utfører arbeidet i samarbeid med Rådmannens stab og kommunens enheter.

Fra 01.01.2018 ble enhetene Vegårshei bo- og omsorgssenter og Åpen omsorg og Helse slått sammen til enheten Helse og omsorg. Eneten IKT - samarbeidet DDØ ble lagt ned da IKT tjenestene gikk inn det interkommunale selskapet IKT Agder IKS.

Organisasjonskart

orgkart 2018.pdf 182,34 kB
  • Rådmanns Stab
  • Vegårshei skole og SFO, voksenopplæring
  • Vegårshei barnehage
  • Helse og Omsorg
  • Nav og Oppfølging 
  • Teknisk drift og forvaltning

Visjon og Verdier:

Kommunestyret har gjennom kommuneplanarbeidet fastsatt visjon og kjerneverdier for Vegårshei kommune. Disse skal legges til grunn for den enkelte enhets - og medarbeideres - arbeid og virksomhet for kommunen.

Lov og forskrifter:

Kommunens virksomhet er regulert gjennom omfattende lovverk og tilhørende forskrifter. I kommunens daglige drift, saksbehandling og virksomhet skal disse legges til grunn.

Jmf. forvaltningsloven er det klageadgang på alle enkeltvedtak. Se mer om kommunens Klageutvalg.